Cheerleaders

Zaproś znajomych:

Cheerleaders

Zajęcia pozwalają na nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków tanecznych.
Cheerleaders to:
  • Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów.
  • Kształcenie sprawności ruchowej dzieci.
  • Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się.
  • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
  • Koordynacja i estetyka ruchowa.

Szczegóły

Instagram

BLU na Instagramie