Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Mobilnej – obsługiwanych przez system E-fitness.

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu on-line wejścia jednorazowego oraz wpłaty lub uzupełnienia kaucji na zajęcia poprzez zarządzanie indywidualnym Panelem Klienta.
 2. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu ogólnego.
 3. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywanie płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, rezerwację zajęć.

 

§2

Definicje

 

 1. KLUB – obiekt usługowo-handlowy wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod nazwą BLU – KLUB FITNESS Anna Kozak-Szczerbicka, NIP 947-170-50-41, REGON 101-791-667, siedziba: Pl. T. Kościuszki 5 lok. 3/4, Aleksandrów Łódzki, 95-070
 2. PANEL KLIENTA – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. blu-fitness.pl lub przez aplikację mobilną E-fitness App. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub, rezerwacjami oraz sprzedażą produktów.
 3. KLIENT - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która posiada Profil Klienta.
 4. NOWY KLIENT – osoba, która rejestruje się w Panelu Klienta tworząc swój Profil Klienta.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. KAUCJA – depozyt za zajęcia, kaucja zwrotna, która wraca do portfela klienta w przypadku obecności na zarezerwowanych zajęciach; kaucja obowiązuje w przypadku karnetów typu OPEN; nie obowiązuje w przypadku wejść jednorazowych i karnetów ilościowych
 7. WEJŚCIE JEDNORAZOWE – wejście na 1 zajęcia grupowe lub na trening na siłowni; karnet ważny 28 dni od dnia zakupu
 8. APLIKACJA MOBILNA – aplikacja e-fitness app

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Pl. T. Kościuszki 5, lok. 3/4, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: blu@blu-fitness.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 733-751-340
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 05 1090 2705 0000 0001 2360 3563
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 6:00 – 22:00 (pon. – pt.) oraz w godzinach 8:30 – 14:00 (sob. – ndz.)

 

§4

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§5

Zakładanie Konta w Strefie Klienta

 

 1. W sklepie usługi zakupujemy imiennie przez Profil Klienta w Strefie Klienta, do którego dostęp możliwy jest przez stronę blu-fitness.pl (zakładka grafik) lub poprzez aplikacje e-fitness.
 2. Aby założyć Profil Klienta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.
 3. Założenie Profilu Klienta jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu ustanowionego w Formularzu rejestracji (loginem jest podany adres mailowy). Hasło przychodzi automatycznie na podany adres mailowy.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podane w § 3.

§6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Strefy Klienta na swój profil;
 2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zapłać” ;
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

§7

Oferowane metody odbioru usługi oraz płatności

 

 1. Klient odbiera usługę w siedzibie firmy BLU FITNESS.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatności elektroniczne
 4. Płatność kartą płatniczą.
 5. Płatność BLIK

 

 

§8

Cennik

 1. Aktualny cennik usług świadczonych drogą online dostępny jest w Panelu Klienta.

 

§9

Czas realizacji usługi

 

 1. W przypadku KAUCJI – możliwość realizacji usługi, tzn. zapisu na zajęcia, istnieje od razu.
 2. W przypadku WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO – klient ma prawo zrealizować usługę w terminie 28 dni od dnia zakupu. Przy czym wejście jednorazowe na zajęcia grupowe wymaga jeszcze rezerwacji miejsca na zajęciach. W przypadku zakupu WEJŚCIA JEDNORAZOWEGO zapis na zajęcia możliwy jest bez kaucji.

 

§10

Polityka zwrotów

 1. W przypadku KAUCJI może zostać ona zwrócona w dowolnym momencie na żądanie klienta poprzez:
 2. a) zwrot gotówki w klubie
 3. b) zwrot na kartę w klubie
 4. c) zwrot na konto bankowe
 5. W przypadku niewykorzystanych WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH – istnieje możliwość zwrotu wpłaty poprzez:
 6. a) zwrot gotówki w klubie
 7. b) zwrot na kartę w klubie
 8. c) zwrot na konto bankowe
 9. W przypadku wykorzystanych WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH – brak możliwości zwrotu wpłaty.

§11

Sposoby reklamacji usługi

 1. Zgodnie z prawem konsumenta Klient ma prawo złożyć reklamację usługi w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym okazało się, że usługa została wykonana wadliwie.
 2. Zgłoszenia roszczenia należy dokonać na piśmie adresowanym do przedsiębiorcy, dołączając do niego dowód na to, że właśnie on wykonał usługę(np. potwierdzenie przelewu).

 

 

 

 

Instagram

BLU na Instagramie